pkf s.a. logotyp classic

Jak zapobiegać stratom energii?

stary energii
12 listopada, 2021

Zalety fotowoltaiki są już wszystkim znane. To najlepszy sposób na uniezależnienie się od zmiennych cen prądu. Nie mniejsze znaczenie ma ekologiczny aspekt systemów. Podczas wyliczeń efektywności instalacji PV łatwo jednak zauważyć, że występują pewne straty energii elektrycznej. Zawsze trzeba brać je pod uwagę, ale nie oznacza to jednak, że nie można im zapobiec. O możliwościach w tym zakresie dowiesz się z niniejszego artykułu.

Najczęstsze przyczyny strat energii

Dlaczego dochodzi do problemów przy wytwarzaniu prądu elektrycznego? Jak to się dzieje, że z pozoru nowoczesna i niezwykle wydajna instalacja może mieć tak prozaiczne problemy? Zazwyczaj przyczyną są błędy po stronie wykonawcy. Zaczynają się już od samego planu instalacji. Wystarczy, że projektant zapomni o niektórych przyjętych na całym świecie regułach. Dla przykładu może to być uwzględnienie zacienienia czy niewłaściwy kąt nachylenia paneli słonecznych.

Niektórzy wykonawcy starają się też oszczędzić na komponentach. Co prawda ma to korzystny wpływ na wycenę zlecenia, ale w dłuższej perspektywie okazuje się nieopłacalne. Można wspomnieć chociażby o jakości falowników. Różnica w przetwarzaniu napięcia stałego na przemienne między lepszymi a gorszymi modelami wynosi około 8%. To naprawdę znaczący ubytek, który doprowadza do wielotysięcznych strat. Zwłaszcza w naprawdę dużych farmach fotowoltaicznych.

Przyczyny niezależne również znajdują swoje odbicie w uzyskach. Wszelkie zanieczyszczenia stałe, które mogą pojawić się wskutek wichur czy opadów powodują straty energii. Dbanie o czystość instalacji stoi po stronie jej właściciela. Usuwanie zabrudzeń można zrealizować samodzielnie bądź z pomocą fachowców.

firma fotowoltaiczna blog

Ile dokładnie mogą wynosić straty energii w całym systemie fotowoltaicznym?

Straty da się policzyć i to dość precyzyjnie. Służą do tego specjalistyczne narzędzia, którymi dysponują przedsiębiorstwa wykonujące farmy fotowoltaiczne. Na podstawie informacji o technologii można nawet wskazać widełki odnoszące się do strat. Tak więc straty mogą wynosić:

– ok. 1% na przewodach,

– od 3% do 8% na inwerterze,

– ok. 4% na modułach cienkowarstwowych z powodu temperatury,

– do 8% na modułach z krzemu krystalicznego z powodu temperatury,

– od 1% do 3% przez funkcjonowanie przy niskim natężeniu promieniowania UV,

– 1-5% w wyniku zabrudzeń modułów,

– 1% poprzez niedopasowanie prądowe modułów,

– mniej więcej 0,5% na diodach bocznikujących.

Na co zwrócić uwagę, aby zapobiec stratom energii?

Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na wydajność, są przewody. To niepozorny element, więc łatwo zapomnieć o jego roli w całym systemie. W kwestii takiej, jak fotowoltaika, straty na kablu są dość częste. Należy zwrócić uwagę na dwa parametry opisujące przewody: przekrój oraz długość połączenia. Pierwszy z nich powinien być wyższy, a drugi niższy. Długie kable o stosunkowo niewielkim przekroju powodują poważne straty energii.

Problemy z połączeniem można zminimalizować poprzez odpowiednio przygotowany projekt i dostosowanie go do warunków środowiskowych. Trzeba bowiem wiedzieć, że straty energii na przesyle są też wrażliwe na współczynnik temperaturowy. Dotyczy on zarówno falownika, jak i samych modułów fotowoltaicznych. Im wyższa wartość współczynnika, tym wyższe spadki napięcia, a w efekcie mniejsza produkcja energii. Należy więc wyposażyć inwertery w zaawansowane systemy chłodzenia (obejmujące radiator, a także wewnętrzny oraz zewnętrzny wentylator). Z kolei moduły powinny zostać zamontowane w taki sposób, aby zapewnić im właściwą wentylację. Mowa więc o zachowaniu szczelin pomiędzy elementami o szerokości co najmniej 10 cm.

Ostatnim szczególnie ważnym czynnikiem jest orientacja instalacji fotowoltaicznej. To najłatwiej zweryfikować. Nie potrzeba bowiem żadnych specjalistycznych narzędzi ani wyliczeń. Najkorzystniejszą orientacją dla systemu jest południowa. Zaś kąt nachylenia powinien wynosić mniej więcej 30-35º. Wszelkie odstępstwa od tej idealnej sytuacji można zaliczyć jako straty w produkcji energii elektrycznej. Niestety nie zawsze da się ustawić panele w najkorzystniejszym miejscu. Fachowcy będą jednak starać się osiągnąć maksimum zależne od zastanych warunków.

fotowoltaika straty

Jak najlepiej uniknąć błędów?

Wszystkich wspomnianych problemów można z łatwością uniknąć. Wystarczy skorzystać z oferty profesjonalistów, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią. To jedyny pewny sposób. Prawdopodobnie, jako przedsiębiorca, miałeś już okazję zetknąć się z usługobiorcami, którzy nie podchodzili do swojej pracy z należytą odpowiedzialnością. Dobrze więc wiesz, jak ważny jest dobór partnerów biznesowych. W dziedzinie takiej, jak fotowoltaika straty mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych rocznie. Warto więc poświęcić czas, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnym wykonawcy oraz stosowanych przez niego rozwiązaniach.

Oczywiście nawet najlepiej zaprojektowany system wykorzystujący wysokogatunkowe komponenty będzie się starzeć i ulegać naturalnemu osłabieniu. Wobec tego trzeba pamiętać jeszcze o regularnym serwisowaniu. Na szczęście profesjonalna korporacja fotowoltaiczna zawsze zapewnia dostęp do serwisu PV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.