pkf s.a. logotyp classic

Dzierżawa gruntów rolnych a farma fotowoltaiczna – co warto wiedzieć?

17 czerwca, 2022

Dzierżawa gruntów rolnych a farma fotowoltaiczna – co warto wiedzieć?

Właściciele gospodarstw rolnych, dysponujący odpowiednim zasobem ziemi, coraz częściej zastanawiają się, czy opłaca się wydzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną (PV). W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania. Dowiedz się, czy warto wydzierżawić pole pod fotowoltaikę w 2022 roku.

Czy na gruncie rolnym można postawić panele fotowoltaiczne?

Zanim przejdziemy do tego, ile płacą za dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę firmy zainteresowane pozyskaniem gruntów, warto sprawdzić, czy na każdej działce rolnej można wybudować elektrownię słoneczną. Niestety nie wszystkie nieruchomości gruntowe nadają się pod tego rodzaju inwestycje. Kluczowe są przede wszystkim takie aspekty jak powierzchnia, klasa gruntu oraz lokalizacja działki.

Ziemia pod fotowoltaikę powinna być gruntem klasy IV, V lub VI. Elektrownie słoneczne często sytuowane są również na nieużytkach. Dzięki temu ziemia, zamiast „leżeć ugorem”, przynosi właścicielowi wymierne i – biorąc pod uwagę to, ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej pod inwestycje w OZE – wysokie przychody.

Jeśli chodzi o areał gruntu, działka pod farmę fotowoltaiczną powinna mieć minimum 1-2 hektary. Największe projekty PV powstają na gruntach o powierzchni do 100 ha. Szerokość pola nie może być mniejsza niż 50 m. Działka nie powinna być również zacieniona przez budynki czy drzewa. Największym powodzeniem cieszą się tereny stosunkowo płaskie i zorientowane w kierunku na południe.

Działka pod fotowoltaikę nie powinna być oddalona o więcej niż 3 km od linii energetycznej średniego napięcia ani znajdować się w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych, np. Natura 2000.

Ile płacą za dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę?

Skoro wiesz już, jakie warunki musi spełniać działka rolna, by móc wydzierżawić ja pod inwestycję PV, czas odpowiedzieć na kluczowe pytanie: ile zarabia się na farmie fotowoltaicznej, będąc właścicielem gruntu? Z roku na rok obserwujemy wzrost cen dzierżawy, co dla rolników z pewnością stanowi dobrą wiadomość. Jeszcze w 2020 roku średni koszt dzierżawy 1 ha ziemi wynosił 7000 zł/rok, natomiast w 2021 roku stawki wynosiły już ok. 12000 zł za hektar. Początek 2022 roku przyniósł kolejny wzrost cen – obecnie za dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę płaci się nawet 15 000 zł/ha rocznie.

Oczywiście trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przytoczone wyżej kwoty to w istocie dużo, czy mało i czy warto wydzierżawić pole pod fotowoltaikę? Osiągnięcie dochodów na poziomie kilkunastu tysięcy złotych z uprawy hektara ziemi o klasie V lub VI, nie wspominając o nieużytkach, jest praktycznie nierealne, biorąc pod uwagę rosnące koszty produkcji rolnej. Z tego względu, dzierżawa gruntu pod elektrownię słoneczną może okazać się naprawdę dochodowym interesem.

Umowa dzierżawy gruntu rolnego – o czym należy pamiętać?

Warto jednak zadbać o to, by realny zysk faktycznie odzwierciedlał wartości deklarowane przez firmę zainteresowaną budową instalacji fotowoltaicznej na naszym gruncie. Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia własnych interesów jest odpowiednio sporządzona umowa dzierżawy gruntów rolnych pod inwestycję PV. Kwestie, które szczególnie powinny zainteresować właściciela nieruchomości, dotyczą m.in.:

  •  okresu, na jaki zawarta zostaje dzierżawa gruntów pod farmę fotowoltaiczną,
  •  możliwości użytkowania pola do momentu rozpoczęcia budowy instalacji,
  •  tego, kto poniesie koszty ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat,
  •  stawki dzierżawy z uwzględnieniem waloryzacji czynszu,
  •  możliwości wypowiedzenia umowy bez konsekwencji, jeśli dzierżawcy nie uda się zrealizować inwestycji w okresowym czasie.
Czytaj więcej:

Jaki podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę?

W artykule dotyczącym tego, ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej pod projekty fotowoltaiczne, nie sposób pominąć kwestii podatków związanych z tego rodzaju transakcjami oraz tego, gdzie zgłosić umowę. Zgodnie z przepisami o PIT, dzierżawa gruntu na cele nierolnicze stanowi źródło przychodu, dlatego rolnik, który udostępnia grunt pod fotowoltaikę, zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5% (do wartości przychodu 100 000 zł) oraz 12,5% (od wysokości nadwyżki powyżej 100 000 zł).

Rolnicy ryczałtowi zwolnieni są z konieczności uiszczania podatku VAT od dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę, o ile ich przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 200 000 zł. Kwestię podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (np. pod budowę instalacji PV) warto natomiast wyjaśniać indywidualnie dla konkretnego przedsięwzięcia.

Komu warto wydzierżawić grunt pod fotowoltaikę?

Wiesz już, czy na gruncie rolnym można postawić panele fotowoltaiczne i czy warto wydzierżawić pole pod fotowoltaikę. Omówiliśmy również najważniejsze kwestie, które powinna regulować umowa dzierżawy gruntu rolnego i wyjaśniliśmy, jaki podatek od dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę należy uiścić. Pamiętaj, by przed podpisaniem umowy sprawdzić wiarygodność firmy z branży OZE – do współpracy najlepiej wybierać zweryfikowane podmioty z odpowiednim stażem na rynku, doświadczeniem oraz wieloma zrealizowanymi inwestycjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.