pkf s.a. logotyp classic

Koncesja na obrót energią elektryczną – co warto wiedzieć?

24 czerwca, 2022

Koncesja na obrót energią elektryczną – co warto wiedzieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniającej handel energią elektryczną został obwarowany licznymi przepisami. Jednym z najważniejszych wymogów, jakim muszą sprostać nowe podmioty na rynku energetycznym, staje się uzyskanie rządowej koncesji. Procedura otrzymywania niezbędnych pozwoleń obfituje w etapy pośrednie i pociąga za sobą zakrojone na szeroką skalę czynności przygotowawcze. Jeśli interesuje Cię temat koncesji na obrót energią elektryczną, trafiłeś w dobre miejsce. Zastanówmy się wspólnie, jak ją uzyskać? Być może posiadasz firmę z gotową infrastrukturą do handlu energią? Jak rozpocząć działalność, aby uniknąć dotkliwych kar proceduralnych? Jak legalnie sprzedawać energię z paneli fotowoltaicznych? O tym wszystkim opowiemy w niniejszym artykule.

Co to jest koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej?

Koncesją na obrót energią nazywamy specjalne uprawnienie wydawane w formie aktu administracyjnego, na mocy którego koncesjonariusz zyskuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie handlu energią, zarówno hurtowego, jak i detalicznego. Mając na uwadze ogromną rolę, jaką dla interesów państwowych pełni obrót energią elektryczną, koncesja staje się zabezpieczeniem przed niekontrolowanymi działaniami, które mogłyby zaszkodzić społeczeństwu. Chyba nie masz już wątpliwości, że handel energią ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wszystkich obywateli? Postępowanie koncesyjne ma na celu weryfikację zdolności prawnej i technologicznej ubiegającego się podmiotu, a sama decyzja koncesyjna składa się z elementów przewidzianych w ustawie Prawa energetycznego. Należą do nich m.in. data rozpoczęcia i zakres prowadzonej działalności, warunki realizacji celów biznesowych czy data ważności koncesji. Skoro wiesz już, co to jest koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, pora przystąpić do wyjaśnienia innych ważnych kwestii związanych z koncesjonowanym obrotem energią.

Czy można sprzedawać energię elektryczną bez koncesji?

Być może zastanawiasz się, od jakiej mocy koncesja staje się bezdyskusyjnym wymogiem? Czy można sprzedawać energię elektryczną bez koncesji, jeśli nie przekroczymy określonego progu mocy? Punktem odniesienia dla odpowiedzi na te pytania staje się wspomniana już ustawa regulująca wszystkie kwestie energetyczne. Zgodnie z jej zapisami, koncesja nie będzie wymagana dla „energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji”.  Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania koncesji dotyczy również mikro- i małych instalacji energetycznych czy energii pozyskiwanej z biogazu rolniczego lub „wyłącznie z biopłynów w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii”. Jak widzisz, niektóre metody produkcji energii pozostają wolne od obowiązku koncesyjnego. Co do zasady, obrót energią bez koncesji na własny użytek również pozostanie zgodny z prawem. Punktem granicznym staje się wspomniany próg 50 MW. Jego przekroczenie w dość oczywisty sposób wskazuje, że mamy do czynienia z profesjonalnym podmiotem i dużą inwestycją. Na pewno już się domyślasz, że w tej sytuacji procedury koncesyjnej nie da się uniknąć.

Jak uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną?

Wyjaśniliśmy na razie jedną kwestię – czy sprzedaż energii wymaga koncesji. Z pewnością nurtuje Cię teraz pytanie, jak uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną? Polski proces uzyskiwania koncesji pozostaje ograniczony do firm mających swoją siedzibę na terenie UE lub państw współtworzących Europejskie Porozumienie Wolnego Handlu. Organ koncesyjny upomni się o dowód posiadania wystarczających środków finansowych, które zapewnią niezachwiane zakończenie inwestycji. Firma podejmująca się działalności w zakresie obrotu energią musi posiadać wystarczającą infrastrukturę technologiczną do budowy zakładu energetycznego. Co więcej, do jej obowiązków należy również zgromadzenie kadry wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do bezpiecznej i fachowej realizacji zadań w zakresie uruchomienia i utrzymania sieci energetycznej. Koncesjonariusz ma obowiązek wykazania dokumentów regulujących warunki zabudowy terenu, jaki został przeznaczony na budowę elektrowni lub farmy fotowoltaicznej. Po spełnieniu wymienionych tu kryteriów można przystąpić do wysłania wniosku drogą elektroniczną lub w formie listownej. Ile kosztuje koncesja? Obecnie opłata skarbowa uiszczana w chwili składania wniosku wynosi 616 zł. Do tego należy jeszcze doliczać coroczną opłatę koncesyjną, uzależnioną od wysokości przychodów przedsiębiorstwa koncesyjnego. Jej wysokość nie może być jednak mniejsza niż 1000 zł i wyższa niż 2,5 miliona PLN. Jeśli wiesz, jak handlować energią i nie przerażają Cię procedury i opłaty, sprzedaż energii może stanowić lukratywną formę prowadzenia biznesu. Nie warto jednak rozpoczynać działalności bez wymaganej koncesji. Brak legalnych podstaw do obrotu energią prowadzi niechybnie problemów prawnych. Kary za sprzedaż energii elektrycznej bez koncesji dotyczą bardzo wysokiej grzywny lub ograniczenia wolności.

Czytaj więcej:

Ile trwa wydanie koncesji?

Pełny opis procedury koncesyjnej znajdziesz w pakiecie informacyjnym przygotowanym przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest on dostępny pod linkiem: https://www.ure.gov.pl/download/9/11314/OEE409.pdf. Jeśli zapoznasz się z wyszczególnionymi tam wymogami, na pewno zdasz sobie sprawę, że procedura koncesjonowania nie odbywa się z dnia na dzień. To, ile trwa wydanie koncesji, zależy przede wszystkim od poprawności dostarczonej dokumentacji i zgodności stanu faktycznego ze wstępnymi deklaracjami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możesz liczyć na otrzymanie zielonego światła od Prezesa URE w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. Praktyka pokazuje jednak, że warto zarezerwować sobie nieco więcej czasu. Większość nowych podmiotów otrzymuje koncesję w terminie 3-6 miesięcy.

Jak realizować sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki?

Sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki obowiązują takie same zasady, jakie mają zastosowanie wobec pozostałych form wytwarzania energii. Próg mocowy pozostaje tutaj niezmienny. W praktyce oznacza to, że większość dużych i średnich firm będzie musiała spełnić wymóg posiadania koncesji na handel energią z OZE. Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze handlu energią OZE w dalszym ciągu podlega ustawie Prawa energetycznego i wymaga podstawy prawnej w formie odpowiedniego aktu administracyjnego.

Koncesja na obrót energią elektryczną otwiera drogę do prowadzenia biznesu z niemal nieograniczonymi możliwościami rozwoju. Inwestowanie w energię elektryczną wymaga dużych początkowych nakładów finansowych, jednak zwrot z inwestycji następuje przeważnie szybciej niż w przypadku pozostałych gałęzi gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.